Uncategorized

NCIB ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ 2022-23ನೆ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

NCIB times Media 24/7 Pvt.Ltd. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ -ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು NCIB ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ 2022- 23ನೆ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದು.

Mr Udaya Kumar
Director – Reporters Staff

Naveen Kumar U
Director – Editing Staff

Mr Antony Raju A
Director – Web News

Mr Chandan
Director – News Covering

Mrs Rekha Gupta
Director – Public Relations

ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು) NCIB times news ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧 𝐌𝐑𝐂

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑 -𝐍𝐂𝐈𝐁 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝟐𝟒/𝟕 𝐏𝐕𝐓. 𝐋𝐓𝐃.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button