Uncategorizedಬೆಂಗಳೂರುರಾಜ್ಯ

ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ .!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣ .

ನಾಮಿನಿ : ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವ ವಿಮಾದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವನ ನಾಮಿನಿಯು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ : ಇದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ : ಇದು ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತ. ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Antony Raju A

Ncibtimesmedia Web Portal Director & national executive officer Contact:9482289151 Gmail: antonyraju166@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button