ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ 15,938 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ, 10,258.37 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡೆಯ: ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಟಿಡಿ

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಗದು ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 15,938 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ, 10,258.37 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30/2022 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ 15,938, 68

ಕೋಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 5358.11 ಕೋಟಿಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ – 1694.25 ಕೋಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ- 1839.36 ಕೋಟಿಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 1351 ಕೋಟಿ ರೂಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ – 1006.20 ಕೋಟಿHDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2122.85 ಕೋಟಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು-555.17 ಕೋಟಿಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 660.43 ಕೋಟಿಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 306.31 ಕೋಟಿಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 101.43 ಕೋಟಿಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ 9.70

ಕೋಟಿಸಪ್ತಗಿರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ 99.91 ಕೋಟಿಯುನೈಟೆಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 18.54 ಕೋಟಿಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1.28 ಕೋಟಿಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ 4.37 ಕೋಟಿಎಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ 4.00 ಕೋಟಿ ರೂಎಪಿ .

ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1.30 ಕೋಟಿವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಠೇವಣಿ ಒಟ್ಟು 10,258.37 ಕೆ.ಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 9819.38 ಕೆ.ಜಿಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 438.99 ಕೆ.ಜಿ

Antony Raju A

Ncibtimesmedia Web Portal Director & national executive officer Contact:9482289151 Gmail: antonyraju166@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button