ರಾಜ್ಯ

ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ-ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ -ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಉಪಹಂಚಿಕೆ (ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ-ಟಿಎಸ್‍ಪಿ)ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31,635.54 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿಗೆ 22,474.01 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‍ಪಿಗೆ 9,161.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ಆದರೆ 2022-23ರ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ/ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ.

ಬಹುತೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.

ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೇವಲ 12.56%: ಟಿಎಸ್‍ಪಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,474.01 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 5,117.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟು 2,823.40 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆಯಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರತಿ 55.17% ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 12.56% ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 15 ಇಲಾಖೆಗಳು ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.ಟಿಎಸ್‍ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೇವಲ 13.59%: ಟಿಎಸ್‍ಪಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,161.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 1,918.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಉಪಹಂಚಿಕೆಯಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 1,244.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರತಿ 64.88% ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಈವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 13.59%.

ಕಳಪೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡ ಇಲಾಖೆಗಳು :ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 9.34% , ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 5.25%ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 9.08%, ಟಿಎಸ್?ಪಿ- 9.41%ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 12.17%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.39%

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ-1.11%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 1.38%ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ – 0%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 0%ಐಟಿಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 6.25%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 11.04%ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 6.92%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 8.09%

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 0.77%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 0.09%ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.81%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.99%ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 0%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 0%

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 7.16%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 10.38%ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 0.40%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.40%ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ: ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.91%, ಟಿಎಸ್‍ಪಿ- 2.85%.

Antony Raju A

Ncibtimesmedia Web Portal Director & national executive officer Contact:9482289151 Gmail: antonyraju166@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button